Nytt medlem

Fyll ut feltene under for å registrere. Alle felt merket med «*» må fylles ut!   Problemer med registrering, ta kontakt pr. e-post: post@haugesundil.no Dette vil være en midlertidig registrering til vi har nytt medlemsregister oppe og går.