Athletix

Athletix
Athletix er et nytt konsept, fra friidrettsforbundet, for ungdom mellom 15-19 år som vil trene for treningens skyld. Haugesund IL ønsker å være med å tilby dette prosjektet til ungdom i distriktet. Athletix er trening på de unges premisser, og skal være variert, trendy og sosialt. Opplegget består av to ukentlige økter med styrke og utholdenhet samt tilbud om opplegg til en egentrening.

Bakgrunnen for Athletix:
Frafallet i ungdomsidretten er stort. Organisert idrett passer ikke for alle – kanskje kan konkurransefokuset og tidsforbruket bli for stort for mange, og mange ungdommer velger å bruke sin tid på andre ting enn idrett. Tanken bak Athletix er derfor å gi tilbud til de som fortsatt ønsker å trene, men på en uformell og uforpliktende måte. Athletix skal være en møteplass hvor ungdommer møtes for å trene og være sosiale. Det sosiale aspektet er unikt for idretten. En annen bonus for Athletix, er lavere kostnad for deltakelse enn de fleste treningssentre.

Treningsopplegg
Friidrettsforbundet vil levere varierte og effektive treningsplaner for perioden og øktene, som treneren kan bruke som de er eller tilpasse til egen gruppe. I Athletix legges det opp til to ukentlige fellestreninger, hver på rundt én times varighet. I tillegg settes det opp én egentreningsøkt for de som ønsker det.

Økt 1: Styrke- og spensttrening
Økt 2: Utholdenhets- og basisstyrketrening
Økt 3: Egentreningsøkt: langtur.

Treningene skal være variert og blant annet bestå av kondisjonstrening, styrke- og basistrening, spenst og eksplosivitet. Det vil bli lagt mest vekt på at treningen er variert, grunnleggende og skadeforebyggende. Mange av øvelsene vil være samarbeidsøvelser, slik at det blir sosialt og gøy. Gjennom samarbeid med en partner vil man bli bedre kjent med hverandre, stemningen mindre høytidelig og dermed er redselen for å prestere eller dumme seg ut vekke. På denne måten blir fokuset flyttet vekk fra det å prestere og over til det å ha det gøy med treningen.

Prosjektansvarlig i Haugesund IL Friidrett: Anna Margrethe Ydstebø.
I tillegg har hun flere gode trenere med seg på laget: Mona Abrahamsen, Kristian Magnussen, Espen Ydstebø

Treningsdager:

Tirsdag kl 19:00-20:00 Utholdenhet, basisstyrke
Torsdag kl 19:00-20:00 Styrke og Spenst

Vi følger skoleruten.

Pris: kr 600 pr. halvår

Mer informasjon finnes på
https://www.friidrett.no/barn-og-ungdom/athletix/

Kontaktinformasjon:
Anna Margrethe Ydstebø:    anna.margrethe.1973@gmail.com   Tlf. 992 32 914

 

Generalsponsor for Haugesund Idrettslag: