Innkalling til ekstraordinært årsmøte HIL Orientering

Publisert: torsdag 14. mars 2019

Innkalling til ekstraordinært årsmøte HIL Orientering

HIL Orientering innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag 28.mars kl 19.00 i Deep Ocean Arena.

Saker:

1) Bygging av ny o-hytte i Djupadalen. Styret har mottat priser på bygging av ny hytte og grøft og vil på bakgrunn av dette foreslå for årsmøtet å vedta bygging av ny hytte. På grunn av prosessen med anbud, legges de eksakte tallene for kostnader og inntekter fram først på årsmøtet. Forslag til vedtak: HIL Orientering vedtar å bygge ny o-hytte i Djupadalen

2) I forbindelse med bygging av ny o-hytte, vil det være nødvendig å ta opp byggelån for mellomfinansiering av ny o-hytte. Tall for finansiering og lån vil legges fram på årsmøtet. Forslag til vedtak: Årsmøtet i HIL Orientering gir styret fullmakt til å ta opp lån for bygging av ny o-hytte.

Hilsen styret